เตาเซาว์น่า

Compact

เตาเซาว์น่า ขนาดเล็ก 4.5 kW

HarviaAlfar

เตาเซาว์น่า HARVIA Alfa ขนาด 2.9 kw 

สำหรับใช้ในตู้เซาว์น่าขนาดเล็ก ตัวเตาสวยงาม กระทัดรัด

Havia VegaBC

เตาเซาว์น่า Harvia Vaga ขนาาด 3.5-9.0 kw

Sense SK

เตาเซาว์น่า TYLO SK แบรนด์จาก สวีเดน

Sense MPE

TYLO Sense Plus 

สวยงาม หรูหรา เหมาะกับห้องเซาว์น่าระดับหรูและราคาแพง