สตีม

    เครื่องสตีม Harvia HGX

เครื่องสตีม Kastor 

เครื่องสตีม TRIREC 

ตัวการติดตั้งแบบข้างนอกพร้อมครอบกันฝน 

ตัวอย่างการติดตั้งแบบภายในบ้าน

แบบห้องสตีมส่วนตัว